West Eagle Immigration West Eagle Immigration

Startup

Kanadalılar için istihdam olanakları yaratırken, Kanada ekonomisini canlandıracak bir iş kurmak isteyen, yenilikçi iş fikrine sahip yetenekli girişimcilere yönelik bir programdır. Program, girişimcilere yeni bir iş kurmak için Kanada'ya göç etme fırsatı sunuyor. Göçmen girişimciler, işlerinin yenilikçi olduğunu, Kanadalılar için yeni işler yaratacağını ve küresel ölçekte rekabet edebileceklerini göstermelidir. Bu programa başvuran adayların, risk sermayesi fonları, melek yatırımcı grupları ve iş kuluçka merkezleri gibi önceden onaylanmış çeşitli kuruluşlarla ortak olmaları gerekmektedir. Bu programın iyi yanı, aynı iş yatırımı ile en fazla beş adayın daimi ikamet başvurusunu destekleyebilmesidir. Bununla birlikte, belirli adaylar iş için gerekli olarak belirlenebilir. Herhangi bir önemli aday başvurusunu geri çekerse veya reddedilirse, aynı iş yatırımı kapsamındaki diğer tüm adayların başvurularının sonlandırıldığı görülecektir.

 

1)Başlangıç ​​programı için gereksinimler nelerdir?

Bu programdaki adaylar:

1) nitelikli bir işletmeye sahip olmak

2) belirlenmiş bir kuruluştan destek mektubu almak

3) dil gereksinimlerini karşılamak

4) yerleşmek için yeterli parayı getirmek

1) Nitelikli bir işletme nedir?

 

Amaçlanan iş Kanada'da kurulmalı ve faaliyetleri veya bunun önemli bir kısmı Kanada'da gerçekleşmelidir.

Adaylar, şirketin tüm hisselerine bağlı oy haklarının en az %10'una sahip olmalı ve Kanada'daki işin yönetiminde aktif olarak yer almalıdır.

Belirlenen kuruluşla birlikte, adayların şirketin tüm hisselerine bağlı oy haklarının en az %50'sine sahip olmaları gerekir; bu, başka hiç kimsenin şirketteki oy haklarının yüzde 50'sine veya daha fazlasına sahip olamayacağı anlamına gelir.

 

2) Destek Mektubu nedir ve Belirlenmiş Kuruluşlar nelerdir?

Belirlenen kuruluşlar arasında bir risk sermayesi fonu, bir melek yatırımcı grubu veya bir iş geliştirme merkezi bulunur ve başvuru sahiplerinin bu kuruluşların desteğine sahip olduklarını göstermeleri gerekir. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin kendilerinden bir destek mektubu almaları gerekmektedir. Köprü, size bu kuruluşların kapsamlı bir listesini sunar.

 

Başvuru sahipleri iş fikirlerini ortaya koymalı ve bu kuruluşlardan birini iş fikirlerinin desteklenmeye değer olduğuna ikna etmelidir. Başvuru sahipleri, süreçleri birbirinden çok farklı olabilen bu kuruluşları ikna ettikten sonra başlangıç ​​vizesi başvurularında yer alacak destek mektubunu alabilirler.

 

3) Başlangıç ​​programı için dil gereksinimleri nelerdir?

Her başvuru sahibi için konuşma, okuma, dinleme ve yazma alanlarında İngilizce veya Fransızca olarak en az Kanada Dil Benchmark (CLB) 5 seviyesi gereklidir.

 

4) Fonların Kanıtı nedir?

Başvuru sahiplerinin Kanada'da kendilerini ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri desteklemek için yeterli engellenmemiş, kullanılabilir ve devredilebilir yerleşim fonlarına sahip olduklarını ve getirmekte olduklarını göstermeleri gerekir. Bu programda gerekli olan ilk fon miktarı, başvuranın ailesinin büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin, bir kişi için yıllık gerekli fon, bir çift (2 kişi) için 12.960 dolar, 16.135 dolar, üç kişi için 19.836 dolar ve dört kişilik bir aile için 24.083 dolar. Bu tutarlar her yıl değişebilir.

5) Diğer koşullar nelerdir?

-sağlıklı ol

-Suç faaliyeti, insan hakları ihlalleri veya diğer güvenlik nedenleri gibi nedenlerle kabul edilemez olmamak

our services

see our other services